Attipas Models

Polka

Enjoy colorful rhythm

Upper Cotton, Nylon Spandex, Nylon, Spandex, Elastane
Sole TPR(Tested non-toxic) 100%
Weight S 65g M 75g L 95g XL 105g
Color
Red
 IMG_7556IMG_7557 IMG_7558 IMG_7559
Pink
IMG_7552 IMG_7553 IMG_7554
Gray
 IMG_7334IMG_7316 IMG_7318